Viziune și strategie 2018-2030

Viziune-si-strategie-Romania-Educata
Documentul poate fi consultat aici

Rapoartele celor șapte grupuri de lucru tematice

Rapoarte-grupuri-de-lucru-Romania-Educata
Documentul poate fi consultat aici

Rezultate etapa I a proiectului „România Educată”

Prima etapă a proiectului „România Educată” (2016 – 2017) a fost dedicată unei ample dezbateri care și-a propus să antreneze întreaga societate în identificarea elementelor unei viziuni pe termen lung privind sistemul național de educație. În acest sens, etapa I a proiectului a inclus o serie de consultări cu privire la viziunea și obiectivele de țară pentru educație.

În 2016, odată cu lansarea proiectului, au fost invitați să contribuie toți cei interesați, dar și organizațiile reprezentative ale acestora. În acest sens au fost deja utilizate mai multe instrumente:

 • O consultare online, care a fost disponibilă la adresa romaniaeducata.eu în perioada 10 iunie – 15 octombrie 2016. Rezultatele acestei consultări sunt disponibile aici;
 • Opt dezbateri regionale inițiate de Administrația Prezidențială (detaliile și rapoartele celor opt dezbateri sunt disponibile aici);
 • O serie de 35 de evenimente organizate de actori din domeniul educației, sub egida dezbaterii naționale în perioada 2016 – 2017 (detalii aici);
 • Colectarea rezultatelor altor evenimente relevante din domeniu.

Cea de a doua etapă a proiectului „România Educată” (2017 – 2018) a fost dedicată consultărilor cu privire la strategia pentru educație la orizontul 2018 – 2030. În acest sens, au fost constituite șapte grupuri de lucru tematice care au fost consultate cu privire la următoarele teme – acestea au reieșit ca fiind importante pentru români, din prima etapă de consultări a proiectului:

 1. Cariera didactică
 2. Echitatea sistemului educațional
 3. Profesionalizarea managementului educațional
 4. Un învățământ profesional și tehnic de calitate
 5. Autonomie, calitate și internaționalizare în învățământul superior
 6. Educație timpurie accesibilă tuturor
 7. Evaluarea elevilor şi studenților

În ultima parte a etapei, din fiecare grup de lucru au fost nominalizați membri pentru un Grup de integrare care a avut ca rol agregarea rezultatelor activității celor șapte grupuri de lucru tematice în vederea propunerii unui document de viziune și de strategie pentru dezvoltarea sistemului educațional pentru orizontul de timp 2030.

În aceste grupuri au fost invitați să participe reprezentanți ai: organizațiilor non-guvernamentale cu o activitate relevantă pentru tema abordată, reprezentanți ai partenerilor sociali (sindicate ale cadrelor didactice și structuri asociative ale elevilor, studenților și părinților), delegați ai Consiliului Național al Rectorilor, asociațiilor de instituții de învățământ preuniversitar, sau ale furnizorilor de formare profesională, precum și reprezentanți din diverse instituții publice cu atribuții semnificative în domeniu. Listele de organizații/instituții membre ale grupurilor de lucru – disponibilă în secțiunea Structuri implicate cuprind însă doar pe acelea care au dat curs invitației de a participa la aceste activități.

Pe parcursul acestei etape (2017 – 2018) o serie de 25 de evenimente organizate de actori din domeniul educației, sub egida dezbaterii naționale (detalii aici).

Cea de-a treia etapă a proiectului „România Educată” (2018-2020) a debutat cu lansarea în dezbatere publică, la data de 5 decembrie 2018, a rezultatelor proiectului, în cadrul unui amplu eveniment organizat la Palatul Cotroceni (detalii aici).

Concomitent cu primirea de mesaje și sugestii de îmbunătățire a proiectului, Administrația Prezidențială, la inițiativa Președintelui României și conform obiectivelor Proiectului „România Educată”, a elaborat și coordonat proiectul „Strengthening the capacity of public authorities of addressing key issues in education and reaching the connected goals set for 2030” („Creșterea capacității autorităților publice de a aborda probleme cheie din educație pentru a atinge obiectivele propuse pentru 2030”).

Proiectul a fost finanțat prin Programul Uniunii Europene de Sprijin pentru Reforme Structurale și implementat în cooperare cu Comisia Europeană, în perioada 2018 -2019. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) - o organizație internațională cu vastă experiență în domeniul politicilor publice din educație - a fost selectată de către Comisia Europeană pentru a furniza expertiză Administrației Prezidențiale în cadrul acestui proiect.

Documentele rezultate din acest proiect sunt disponibile aici:

 1. Profesionalizarea carierei didactice în România (rezumatul în limba română și varianta completă în limba engleză);
 2. Îmbunătățirea managementului educațional la nivelul unităților de învățământ (rezumatul în limba română și varianta completă în limba engleză);
 3. Creșterea accesului la o educație timpurie de calitate (rezumatul în limba română și varianta completă în limba engleză);
 4. Creșterea echității educaționale în România (rezumatul în limba română și varianta completă în limba engleză).

* Precizăm că, pentru înțelegerea deplină și corectă a aspectelor incluse în rezumatele în limba română, este necesară parcurgerea integrală a documentelor de politică publică. De altfel, conținutul rezumatelor a fost preluat din textul documentelor, la finalul cărora puteți consulta și trimiterile bibliografice aferente.

De asemenea, pe parcursul acestei etape sunt acceptate, în continuare, propunerile de evenimente pentru înscrierea în calendarul de activități aflate sub egida Proiectului „România Educată”.

Administrația Prezidențială, la inițiativa Președintelui României și conform obiectivelor Proiectului „România Educată”, a elaborat și coordonat proiectul „Strengthening the capacity of public authorities of addressing key issues in education and reaching the connected goals set for 2030” („Creșterea capacității autorităților publice de a aborda probleme cheie din educație pentru a atinge obiectivele propuse pentru 2030”).

Proiectul a fost finanțat prin Programul Uniunii Europene de Sprijin pentru Reforme Structurale și implementat în cooperare cu Comisia Europeană, în perioada 2018 -2019. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) - o organizație internațională cu vastă experiență în domeniul politicilor publice din educație - a fost selectată de către Comisia Europeană pentru a furniza expertiză Administrației Prezidențiale în cadrul acestui proiect.

Scopul întregului demers a fost de a crește capacitatea autorităților publice din domeniul educației, în vederea implementării cu succes a rezultatelor Proiectului „România Educată”. În acest sens au fost elaborate de către OCDE patru documente de politică publică, cu măsuri concrete, care abordează următoarele teme cheie pentru reforma sistemului de educație românesc: cariera didactică, managementul școlar, echitatea în sistemul de educație și accesul la o educație timpurie de calitate.

Pentru elaborarea acestor documente, OCDE a pornit de la rezultatele Proiectului „România Educată” și de la concluziile consultării publice organizate în data de 16 aprilie 2019, la București. La consultare au participat actori importanți din domeniu precum autorități publice naționale și locale, reprezentați ai ONG-urilor și companiilor private cu activitate în domeniu, delegați ai partenerilor sociali (elevi, studenți, cadre didactice, directori de școli, membri ai sindicatelor cadrelor didactice, părinți, etc).

Fiecare dintre cele patru documente de politică publică (policy briefs) identifică o serie de priorități și măsuri care pot contribui la atingerea obiectivelor stabilite de Proiectul „România Educată”. Acestea includ, totodată, și exemple internaționale concrete, utilizate în alte state, pentru soluționarea cu succes a unor provocări similare celor din România.

Documentele integrale sunt disponibile aici:

 1. Profesionalizarea carierei didactice în România (rezumatul în limba română și varianta completă în limba engleză);
 2. Îmbunătățirea managementului educațional la nivelul unităților de învățământ (rezumatul în limba română și varianta completă în limba engleză);
 3. Creșterea accesului la o educație timpurie de calitate (rezumatul în limba română și varianta completă în limba engleză);
 4. Creșterea echității educaționale în România (rezumatul în limba română și varianta completă în limba engleză).

* Precizăm că, pentru înțelegerea deplină și corectă a aspectelor incluse în rezumatele în limba română, este necesară parcurgerea integrală a documentelor de politică publică. De altfel, conținutul rezumatelor a fost preluat din textul documentelor, la finalul cărora puteți consulta și trimiterile bibliografice aferente.