Viziune și strategie 2018-2030

Viziune-si-strategie-Romania-Educata
Documentul poate fi consultat aici

Rapoartele celor șapte grupuri de lucru tematice

Rapoarte-grupuri-de-lucru-Romania-Educata
Documentul poate fi consultat aici

Rezultate etapa I a proiectului „România Educată”

Prima etapă a proiectului „România Educată” (2016 – 2017) a fost dedicată unei ample dezbateri care și-a propus să antreneze întreaga societate în identificarea elementelor unei viziuni pe termen lung privind sistemul național de educație. În acest sens, etapa I a proiectului a inclus o serie de consultări cu privire la viziunea și obiectivele de țară pentru educație.

În 2016, odată cu lansarea proiectului, au fost invitați să contribuie toți cei interesați, dar și organizațiile reprezentative ale acestora. În acest sens au fost deja utilizate mai multe instrumente:

 • O consultare online, care a fost disponibilă la adresa romaniaeducata.eu în perioada 10 iunie – 15 octombrie 2016. Rezultatele acestei consultări sunt disponibile aici;
 • Opt dezbateri regionale inițiate de Administrația Prezidențială (detaliile și rapoartele celor opt dezbateri sunt disponibile aici);
 • O serie de 35 de evenimente organizate de actori din domeniul educației, sub egida dezbaterii naționale în perioada 2016 – 2017 (detalii aici);
 • Colectarea rezultatelor altor evenimente relevante din domeniu.

Cea de a doua etapă a proiectului „România Educată” (2017 – 2018) a fost dedicată consultărilor cu privire la strategia pentru educație la orizontul 2018 – 2030. În acest sens, au fost constituite șapte grupuri de lucru tematice care au fost consultate cu privire la următoarele teme – acestea au reieșit ca fiind importante pentru români, din prima etapă de consultări a proiectului:

 1. Cariera didactică
 2. Echitatea sistemului educațional
 3. Profesionalizarea managementului educațional
 4. Un învățământ profesional și tehnic de calitate
 5. Autonomie, calitate și internaționalizare în învățământul superior
 6. Educație timpurie accesibilă tuturor
 7. Evaluarea elevilor şi studenților

În ultima parte a etapei, din fiecare grup de lucru au fost nominalizați membri pentru un Grup de integrare care a avut ca rol agregarea rezultatelor activității celor șapte grupuri de lucru tematice în vederea propunerii unui document de viziune și de strategie pentru dezvoltarea sistemului educațional pentru orizontul de timp 2030.

În aceste grupuri au fost invitați să participe reprezentanți ai: organizațiilor non-guvernamentale cu o activitate relevantă pentru tema abordată, reprezentanți ai partenerilor sociali (sindicate ale cadrelor didactice și structuri asociative ale elevilor, studenților și părinților), delegați ai Consiliului Național al Rectorilor, asociațiilor de instituții de învățământ preuniversitar, sau ale furnizorilor de formare profesională, precum și reprezentanți din diverse instituții publice cu atribuții semnificative în domeniu. Listele de organizații/instituții membre ale grupurilor de lucru – disponibilă în secțiunea Structuri implicate cuprind însă doar pe acelea care au dat curs invitației de a participa la aceste activități.

Pe parcursul acestei etape (2017 – 2018) o serie de 25 de evenimente organizate de actori din domeniul educației, sub egida dezbaterii naționale (detalii aici).