Grupul de lucru privind „Cariera didactică” a discutat condiția cadrului didactic în sistemul de învățământ, sistemul de formare al cadrelor didactice (formare inițială și continuă), parcursul profesional,  managementul carierei, politicile de salarizare, precum și evaluarea cadrelor didactice.

Organizații implicate:

 • Asociația Elevilor din Constanța
 • Asociaţia Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România
 • Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)
 • Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar Casa Corpului Didactic Constanța
 • Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană
 • Coaliția pentru Educație
 • Coaliția pentru Dezvoltarea României
 • Consiliul Național al Elevilor
 • Consiliul Național al Rectorilor (CNR)
 • Federația Națională Sindicală ”Alma Mater”
 • Federația Sindicatelor Libere din Învățământ
 • Federația Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret”
 • Institutul de Științe ale Educației
 • Ministerul Educației Naționale
 • Universitatea din București
 • Universitatea de Vest din Timișoara
 • Teach for Romania
 • Transylvania College