Grupul de lucru privind „Autonomie, calitate și internaționalizare în învățământul superior” a dezbătut căi pentru dezvoltarea bunei guvernanțe universitare în contextul globalizării și internaționalizării educației. Vor fi acoperite o serie de subiecte care țin de buna guvernare universitară, inclusiv autonomia, calitatea și politicile de finanțare. Suplimentar, se va discuta rolul cooperării internaționale în schimbarea abordărilor din procesul educațional și din cercetare, precum şi în creşterea calităţii educaţiei.

 • Academia de Studii Economice, București
 • Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS)
 • Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)
 • Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP)
 • Asociaţia AdAstra
 • Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS)
 • Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană
 • Centrul pentru Politici Educaționale
 • Consiliul Național al Elevilor
 • Consiliul Național al Rectorilor
 • Federația Națională Sindicală ”Alma Mater”
 • Ministerul Educației Naționale
 • Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)
 • Universitatea ”Al. Ioan. Cuza”, Iași
 • Universitatea de Vest din Timișoara
 • Universitatea Româno-Americană