Instituții/parteneri implicați în proiectul „România Educată”

De-a lungul întregului demers, Ministerul Educației și Cercetării a fost partener în proces, miniștrii care s-au succedat la conducerea instituției pe durata proiectului implicând instituția în activitățile „România Educată” și oferind promisiunea de valorificare a rezultatelor acestuia în dezvoltarea viitoarelor inițiative legislative din domeniul educației.

Citește mai mult ->

1. Grupul de lucru privind „Cariera didactică”

Grupul de lucru privind „Cariera didactică” a discutat condiția cadrului didactic în sistemul de învățământ, sistemul de formare al cadrelor didactice (formare inițială și continuă), parcursul profesional,  managementul carierei, politicile de salarizare, precum și evaluarea cadrelor didactice.

Citește mai mult ->

2. Grupul de lucru privind „Echitatea sistemului educațional”

Grupul de lucru privind „Echitatea sistemului educaţional” a discutat acele aspecte ce contribuie la rezultate echitabile pentru toţi cei care au dreptul să acceseze sistemul educaţional. În cadrul grupului au fost abordate și teme precum reducerea abandonului școlar, combaterea analfabetismului funcțional, desegregarea în școli etc.

Citește mai mult ->

3. Grupul de lucru privind „Profesionalizarea managementului educațional”

Grupul de lucru privind „Profesionalizarea managementului educațional” a dezbătut modul în care managementul educațional poate fi reformat pentru a garanta o autonomie reală și orientată spre rezultate în școlile și universitățile românești.

Citește mai mult ->

4. Grupul de lucru privind „Un învățământ profesional și tehnic de calitate”

Grupul de lucru privind „Un învățământ profesional și tehnic de calitate” a dezbătut structura și rolul sistemului de învățământ profesional și tehnic, inclusiv relația cu mediul economic și posibilitatea extinderii sistemului profesional în regim dual pe nivele superioare de calificare.

Citește mai mult ->

5. Grupul de lucru privind „Autonomie, calitate și internaționalizare în învățământul superior”

Grupul de lucru privind „Autonomie, calitate și internaționalizare în învățământul superior” a dezbătut căile pentru dezvoltarea bunei guvernanțe universitare în contextul globalizării și internaționalizării educației. Vor fi acoperite o serie de subiecte care țin de buna guvernare universitară, inclusiv autonomia, calitatea și politicile de finanțare. Suplimentar, se va discuta rolul cooperării internaționale în schimbarea abordărilor din procesul educațional și din cercetare, precum şi în creşterea calităţii educaţiei.

Citește mai mult ->

6. Grupul de lucru privind „O educație timpurie accesibilă tuturor”

Grupul de lucru privindO educație timpurie accesibilă tuturor” a dezbătut rolul educației timpurii, precum și posibile măsuri pentru extinderea accesului la educație preșcolară și ante-preșcolară.

Citește mai mult ->

7. Grupul de lucru privind „Evaluarea elevilor și studenților”

Grupul de lucru privindEvaluarea elevilor şi studenţilor” a dezbătut rolul evaluării în procesul educațional, inclusiv modul în care aceasta reușește să reflecte progresul real al elevului/studentului, precum și obiectivele de învățare setate prin intermediul curriculumului

Citește mai mult ->

67 de organizații non-guvernamentale/grupuri de inițiativă/instituții publice au înscris evenimente în calendarul oficial al proiectului „România Educată”, organizând dezbateri importante pe teme relevante pentru proiect.

Le mulțumim tuturor, recunoscând că fără sprijinul lor ar fi fost dificilă atingerea dezideratului de a consulta un număr atât de mare de români.