Creșterea calității actului educațional și atingerea obiectivelor de învățare propuse în școli depind de mediul de formare din acestea, deci implicit de managementul școlar. Există tot mai multe dovezi că managementul școlar are un impact puternic asupra rezultatelor educaționale.

În România, directorii școlilor au atribuții mai ales administrative, practică înlocuită în majoritatea statelor OCDE cu un management axat preponderent pe transformarea procesului educațional. Directorii moderni ai unităților de învățământ trebuie să-și asume o serie de roluri de conducere, inclusiv definirea obiectivelor unității de învățământ, urmărirea lecțiilor la clasă, pentru a oferi sfaturi pe care cadrele didactice le pot utiliza pentru a-și consolida practica, sprijinirea dezvoltării profesionale și colaborarea cu cadrele didactice și părinții în vederea îmbunătățirii procesului de învățare al elevilor (Schleicher, 2015).

Directorii din România se confruntă deseori cu multiple provocări pentru care nu sunt pregătiți și susținuți: cei din zone urbane trebuie să conducă adesea unități de învățământ de mare capacitate și arhipline, în timp ce în zonele rurale administrează școli în care mulți elevi provin din medii dezavantajate, asociate cu factori care îi expun la rezultate scăzute ale învățării și la părăsirea timpurie a școlii. Așadar, pentru crearea unor școli în care cadrele didactice să se simtă sprijinite și toți elevii să își poată realiza potențialul, este nevoie de lideri integri, dedicați și performanți.

Pentru a îmbunătăți calitatea educației prin modernizarea și transformarea managementului școlar, pornind de la rezultatele Proiectului „România Educată”, au fost propuse o serie de măsuri, bazate inclusiv pe modele internaționale de succes:

Obiectivul 1: Dezvoltarea de standarde pentru managementul școlar

  • Identificarea de competențe cheie necesare managerilor școlari. În contextul internațional curent, procesul de formare și de selecție al managerilor este centrat pe definirea unor competențe-cheie necesare pentru buna organizare a procesului educațional. În unele state sunt definite inclusiv zone de creștere, care să constituie baza unui proces de formare continuă pentru managerii școlari.
  • Reflectarea specificului local și/sau regional în formarea managerilor școlari. De exemplu, managerii școlari transpun în practică obiectivele politicilor publice relevante pentru contextul local în care operează școala.
  • Dezvoltarea capacității de implementare efectivă. Managerii școlari din statele OCDE beneficiază de sprijin pentru transpunerea politicilor publice în practică, adesea prin dezvoltarea de instrumente reaplicabile de evaluare a performanței, centrată pe standardele elaborate în etapele anterioare.

Obiectivul 2: Întărirea selecției inițiale și a formării managerilor școlari

  • Crearea unui model de selecție a managerilor școlari. În acest sens există o diversitate de practici internaționale moderne, inclusiv dezvoltarea de pool-uri de talent, selecție în baza evaluării calificărilor sau utilizarea de metode de recunoaștere pentru identificarea potențialilor lideri educaționali în comunitatea școlară.
  • Dezvoltarea de programe de formare pentru manageri școlari. Aceste programe se pot centra pe crearea unei calificări distincte de lider/manager școlar, care să fie definită de achiziția unor competențe relevante.

Obiectivul 3: Dezvoltarea profesională continuă a managerilor din educație

  • Crearea unui cadru divers de experiențe de formare pentru managerii școlari. Experiențele internaționale de succes includ încurajarea networking-ului, a activităților de mentorat și asigurarea de servicii de consiliere pentru activitatea de management în școli.
  • Crearea unei academii de leadership în domeniul educației. Această practică există în unele state OCDE și permite atât acordarea de calificări formale, cât și creșterea calității formării. Alternativ, există posibilitatea dezvoltării unor hub-uri regionale de formare în domeniul managementului educațional.
  • Dezvoltarea de oportunități de formare online. Existența de resurse și programe de formare online poate ajunge la un număr mare de administratori, manageri și lideri din educație. Deși nu poate substitui interacțiunea directă, poate fi, alături de aceasta, baza unei forme de învățare mixtă care combină programe cu livrare clasică și utilizarea resurselor online.

La finalul propunerii de politică publică se regăsește o schemă a etapelor propuse pentru implementarea măsurilor de reformare a procesului de formare a managerilor școlari.

2_Improving Professional Leadership in Romanias School System_with_infographic

Documentul poate fi consultat aici.