Pentru a asigura transparența selecției evenimentelor propuse a fi înscrise sub egida „România Educată”, au fost validate încă din prima etapă a proiectului o serie de criterii generale (disponibile aici), care trebuie îndeplinite de către persoanele/grupurile de inițiativă/structurile care depun aceste candidaturi. Nerespectarea oricărui criteriu duce automat la descalificarea propunerii. Evaluarea propunerilor de evenimente se va realiza la nivelul Departamentului de Educație și Cercetare.

Cuprinsul formularului:

A. Date despre organizator.
B. Date despre eveniment.
C. Angajamente generale.

 

A. DATE DESPRE ORGANIZATOR

1. Vă rugăm să selectaţi categoria din care faceți parte:

Persoană fizicăGrup de inițiativăSindicatPatronatFederație naționalăOrganizație neguvernamentalăCoaliție de ONG-uriInstituție publicăMediul privatInstituție de educație/cercetarePartid politicAltele. Vă rugăm menţionaţi

2. Date despre responsabilul de proiect/persoana fizică:

3. Daca faceți parte dintr-o structură cu personalitate juridică/coaliție/instituție vă rugăm să completați următoarele informații:

4. Scurtă descriere a organizației/instituției/grupului de iniţiativă/persoanei care depune candidatura (maxim 500 de caractere cu spații):

B. DATE DESPRE EVENIMENT

Vă reamintim că evenimentul trebuie să abordeze teme relevante pentru Proiectul „România educată”. De asemenea, rezultatele trebuie să reflecte opțiunile participanților raportate într-un mod nedistorsionat. Formatul şi modalitatea de organizare trebuie să încurajeze dezbaterea argumentată, afirmarea echilibrată a tuturor opiniilor şi respectul, fără a aduce atingere sau prejudicii vreunei categorii de persoane.

1. Selectaţi una sau mai multe dintre categoriile ce corespund tematicii abordate în cadrul evenimentului:

Educație timpurieÎnvățământ primarÎnvățământ gimnazialÎnvățământ secundarÎnvățământ profesional și tehnologicÎnvățământ superiorCercetareToate categoriile

2. În cazul în care evenimentul abordează una din cele șapte teme prioritare pentru etapa a doua a Proiectului „România educată”, vă rugăm să selectați tema corespunzătoare:

Cariera didacticăEchitatea sistemului educationalProfesionalizarea managementului educaționalÎnvățământul profesional și tehnicAutonomie, calitate și internaționalizare în învățământul superiorEducația timpurieEvaluarea elevilor și studențilorAltă temă

3. Denumirea evenimentului:

4. Perioada de derulare a evenimentului:

5. Locul de desfăşurare a evenimentului:

6. Acoperirea geografică din perspectiva participanților vizați prin eveniment:

Național (participanții vor reflecta opțiuni reprezentative pentru nivelul național)Regional (participanții vor reflecta opțiunile unei anumite regiuni)*Județean (participanții vor reflecta opțiunile la nivel județean)*Local (participanții vor reflecta opțiunile unei anumite comunități)*

7. Scurtă descriere a evenimentului cu accent pe relevanța sa în raport cu cea de-a doua etapă a Proiectului ”România educată” (maxim 800 de caractere cu spații):

8. Obiectivele evenimentului (maxim 600 de caractere cu spații):
Vă rugăm să formulați obiective cât mai clare, măsurabile, realizabile și încadrate în timp.

9. Vă rugăm să descrieți, pe scurt, modul în care se va derula proiectul, cu precizarea principalelor momente şi activități, instrumentele de consultare sau dezbatere folosite etc. (maxim 800 de caractere cu spații)

10. Enumerați organizațiile/instituțiile/agenții economici/finanțatorii implicați în eveniment (indiferent de modalitatea prin care îl susțin: financiar, logistic, resursă umană, conținut)

11. Vă rugăm să detaliați/atașați câteva dintre elementele de comunicare ale proiectului (acolo unde ele există, nefiind obligatorie transmiterea/precizarea acestora):


Sigla evenimentului;Agenda evenimentului;Materiale de promovare ale evenimentului.


C. ANGAJAMENTE GENERALE

Organizatorul evenimentului propus pentru înscrierea sub egida Proiectului „România Educată”, Dezbaterea Națională pentru Educație și Cercetare își asumă, pe proprie răspundere, următoarele:

Evenimentul va fi incluziv şi non-discriminatoriu.Evenimentul va fi gratuit pentru participanţi, iar sursele de finanţare ale evenimentului corespund criteriilor de legalitate şi integritate.Rezultatele evenimentului vor fi relevante pentru cea de-a treia etapă a Proiectului „România Educată”.Propunerea de eveniment este una fezabilă, existând resursele necesare organizării sale în conformitate cu informațiile comunicate prin formularul de înscriere. Orice modificare adusă acestora va fi comunicată din timp Departamentului Educație și Cercetare, pe adresa educatie@presidency.ro .Raportul final privind evenimentului va fi transmis Departamentului Educație și Cercetare, pe adresa educatie@presidency.ro, în maxim 1 lună de la derularea evenimentului, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020. Rezultatele prezentate în raport vor fi în conformitate cu inputul primit de la participanți, responsabilitatea privind corectitudinea acestora aparținând exclusiv organizatorului.Organizatorii şi partenerii acestora se angajează să disemineze rezultatele evenimentului.Pe durata evenimentului, participanţii vor fi informaţi asupra Proiectului „România Educată” - Dezbaterea Naţională pentru Educaţie şi Cercetare, asupra existenţei instrumentelor de consultare şi vor fi încurajaţi să se implice activ în acest demers.Titulatura folosită în prezentarea evenimentului către participanți și opinia publică va fi „Eveniment înscris în calendarul de activități organizate sub egida Proiectului „România Educată”. Precizăm faptul că această titutalură va putea fi utilizată doar după primirea unei confirmări de înscriere a evenimentului în calendarul de activități din partea Departamentului Educație și Cercetare.

Departamentul Educație și Cercetare din cadrul Administrației Prezidențiale își rezervă dreptul de a refuza înscrierea sau de a decide retragerea din calendar a evenimentelor despre care consideră că nu respectă criteriile generale. În acest context, vă recomandăm ca la completarea formularului și pe durata organizării evenimentului să aveți în vedere criteriile descrise în documentul disponibil aici.

Pentru orice întrebări sau neclarităţi cu privire la completarea câmpurilor din formularul de înscriere, ne puteți contacta la adresa educatie@presidency.ro.

Vă mulțumim pentru completarea chestionarului și vă asigurăm de întregul nostru sprijin în derularea evenimentului și integrarea rezultatelor sale în concluziile finale ale Proiectului „România Educată”!

Echipa Departamentului Educație și Cercetare