Ce ne-am propus?

România Educată” este proiectul național inițiat de Președintele României menit să susțină reașezarea societății pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazate pe performanță, muncă, talent, onestitate și integritate. La intrarea în cel de-al doilea secol de existenţă ca stat modern şi unitar, este important ca educația să dobândească o fundaţie solidă și predictibilă, pe care să continue drumul către „România Educată”.

În acest sens, Administrația Prezidențială a derulat o amplă dezbatere publică privind educația din România, ale cărei prime două etape s-au derulat în perioada 2016-2018. La finalul acestor trei ani au rezultat o viziune de țară cu obiectivele aferente asupra educației și cercetării din România, pentru următorii 12 ani (2018-2030), alături de o serie de propuneri de politici publice pe temele desemnate ca fiind prioritare în cadrul proiectului. Acestea sunt: (1) Cariera didactică, (2) Echitatea sistemului educațional, (3) Profesionalizarea managementului educațional, (4) Învățământul profesional și tehnic de calitate, (5) Autonomie, internaționalizare și calitate în învățământul superior, (6) Educație timpurie, (7) Evaluarea elevilor și studenților. Rezultatele vor fi supuse dezbaterii publice în cadrul celei de-a treia etape a proiectului, începând cu data de 5 decembrie 2018.

Ce a presupus fiecare etapă a proiectului?
 • Prima etapă (2016-2017) a presupus o serie de opt consultări cu privire la viziunea și obiectivele de țară pentru educație și cercetare (dezbateri regionale), dezvoltarea și diseminarea unui chestionar online, 35 de evenimente de consultare organizate de terți etc. Rezultatele acestei etape sunt disponibile aici.
 • A doua etapă (2017-2018) a pornit de la elementele de viziune identificate în etapa anterioară, pentru a continua consultarea cu privire la strategia pentru educație la orizontul 2018-2030. În acest sens, Administrația Prezidențială a constituit șapte grupuri de lucru cu rolul de a dezvolta concluziile primei etape într-un pachet de strategii detaliate pe temele prioritare: cariera didactică; echitatea sistemului educațional; profesionalizarea managementului educațional; un învățământ profesional și tehnic de calitate; autonomie, calitate și internaționalizare în învățământul superior; educație timpurie accesibilă tuturor; evaluarea elevilor şi studenţilor; Detalii despre componența și activitatea grupurilor de lucru găsiți aici.
 • A treia etapă (2018 -2020) presupune finalizarea rezultatelor proiectului în urma unei ample dezbateri publice, pentru putea oferi României Centenare o viziune de țară cu obiective agreate pentru educație la orizontul 2030, o strategie unitară și un set de propuneri de politici publice pe temele desemnate ca fiind prioritare în cadrul proiectului.
Care sunt rezultatele proiectului până acum?

Până acum în cadrul proiectului „România Educată” s-au atins următoarele rezultate:

 • au fost consultați mii de români privind dezvoltarea educației până în 2030. Dintre aceștia peste 8000 au răspuns chestionarului online propus de Administrația Prezidențială, restul participând la evenimentele organizate de Administrația Prezidențială sau de terți cu scopul consultării unui număr cât mai mare de români;
 • au fost organizate opt dezbateri regionale;
 • au fost organizate șapte grupuri de lucru care au reunit reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale cu responsabilități în educație și cercetare, reprezentanți ai societății civile și ai mediului privat, reprezentanți ai actorilor interesați etc. Au fost găzduite la Palatul Cotroceni patru întâlniri de lucru pentru fiecare grup de lucru – participarea fiecărei persoane fiind voluntară;
 • au fost astfel implicate peste 140 de persoane în elaborarea documentelor lansate în dezbatere publică;
 • a fost redactat un document de viziune și strategie pentru dezvoltarea educației și cercetării românești în perioada 2018 – 2030, pe baza opiniilor românilor consultați;
 • au fost elaborate șapte documente tehnice – câte unul pentru fiecare temă prioritară a proiectului – care propun obiective strategice și acțiuni ce pot contribui la atingerea viziunii pentru 2030;
 • au fost incluse în calendarul evenimentelor sub egida Proiectului „România Educată” un număr de 65 de activități organizate de terți care au adus o contribuție valoroasă proiectului, dezbătând teme conexe acestuia;
 • au fost finalizate, împreună cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, patru documente de politici publice care completează rezultatele proiectului „România Educată” pe temele: (1) carieră didactică, (2) management educațional, (3) echitate și (4) educație timpurie. Documentele au fost elaborate în cadrul unui proiect inițiat și coordonat de către Administrația Prezidențială și finanțat prin intermediul Serviciului de Sprijin pentru Reforme Structurale al Comisiei Europene.
Care sunt următorii pași ai proiectului?

În perioada următoare, Administrația Prezidențială colectează opinii și recomandări de îmbunătățire din partea cetățenilor, pentru documentele rezultate din proiect. Vă încurajăm să înscrieți sub egida proiectului „România Educată” evenimente care includ dezbaterea de teme conexe cu cele abordate de proiect, pentru a îmbunătăți rezultatele acestuia!

De asemenea, Administrația Prezidențială va organiza o serie de evenimente de diseminare a rezultatelor proiectului, inclusiv sub forma unor dezbateri complementare acestuia. Vor fi abordate teme precum: guvernanța sistemului educațional, finanțarea sistemului educațional etc.

În anul 2020, Administrația Prezidențială va lansa rezultatele finale ale proiectului, după integrarea tuturor opiniilor și recomandărilor primite în perioada de consultare publică.

Ce e diferit la acest proiect de reformă față de cele anterioare?

Proiectul „România Educată” s-a bazat pe o largă consultare întrucât și-a propus de la început să coaguleze o parte cât mai mare din populația țării în jurul inițiativei de a construi împreună un viitor pentru educația din România – un viitor așa cum românii și-l doresc. Modalitățile complementare de implicare a cetățenilor – chestionar online, dezbateri offline – au asigurat accesul echitabil al tuturor categoriilor de cetățeni la dezbatere/consultare.

Toate contribuțiile/propunerile cetățenilor au fost valorificate, ele fiind cele care au determinat selecția celor șapte teme prioritare ale proiectului, dar și introducerea unor obiective și acțiuni în documentele proiectului. Toți românii au ocazia, în cea de-a treia etapă, să mai contribuie o dată la definitivarea formei documentelor obținute astfel.